Billboardy

Billboardy slouží pro velkoplošnou reklamu. Billboardy se používají na místech kde se vyskytují větší počty osob. Pomocí billboardů se oslovují cílové skupiny u kterých se předpokládá, že mohou být vašimi zákazníky. Základem dobrého billboardu je jeho umístnění, velikost a marketingové zpracování. Billboardy zpravidla najdete na místech jako jsou - dálnice, cesty, mosty, obchodní domy, parkoviště, střechy domů. nejčastější rozměry:

EURO 5,1 x 2,4m, AVENIR 4 x 3m, EAST-WEST 4,8 x 3,2m, BIGBOARD 9,6 x 3,6m nebo 8 x 3m